Woonrapporten


Woonspotter heeft elke woning in Nederland in kaart gebracht. Naast gegevens van het Kadaster zoals informatie over de eigenaar en de hoogte van de hypotheek toont Woonspotter ook uitgebreide buurtinformatie.

Woonspotter koopt bepaalde gegevens rechtstreeks in bij het Kadaster maar is een onafhankelijke organisatie die niet gelieerd is aan het Kadaster. Daarom kunnen wij u meer informatie bieden tegen een lagere prijs. Bij Woonspotter zit u altijd goed.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de producten die we aanbieden. Ze zijn direct aan te schaffen via PayPal of iDeal.

WOZ Waarde TV Commercial

Heeft u onze TV Commerical gezien? Een gratis SMS dienst waarmee u gratis bezwaar aantekent tegen de hoogte van uw WOZ Waarde. Woonspotter heeft hiervoor de handen ineen geslagen met de juristen van Bezwaarmaker.nl. Dit verhoogt uw slagingskans met 30% en kan u honderden euro’s per jaar opleveren.

Klik hier voor meer informatie

Privacy

Indien u een product koopt leggen wij uw e-mail adres alleen voor administratieve doeleinden vast. Sommige producten zijn gratis. In dit geval kan het voorkomen dat u promotionele e-mails ontvangt. Alleen op deze wijze kunnen wij ons product gratis houden.


Meld fouten!

Ondanks onze inspanning kunnen de gegevens verkeerd in het rapport zijn opgenomen. Meld ons de afwijking. Wij doen een terugmelding naar de bronhouder.

Levering

Het rapport kan direct op deze pagina worden besteld. Het product wordt binnen enkele minuten na elektronische betaling naar het opgegeven e-mail adres verstuurd.
Heeft u na een half uur niets ontvangen, neem dan contact met ons op.


Voorwaarden

De kosten van het rapport zijn hierboven opgenomen.