Bestemmingsplan

Als u een huis koopt dan wilt u zekerheid en geen verassingen achteraf. In het bestemmingsplan is omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken.

voorbeeld rapport Andere producten

 

MEER INFORMATIE

Inhoud rapport

In het rapport is opgenomen wat de huidige bestemming is van uw buurt. Daarnaast zal worden weergegeven wat toekomstige plannen zijn van de overheid. Gemeenten verstrekken de informatie aan Spotzi op verschillende manieren. Zo zijn er gemeenten die een PDF van de plannen tonen. Andere gemeenten tonen de informatie alleen op de website. In dit laatste geval is er een link opgenomen naar de plannen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan heeft twee functies; een functie om dat wat er is vast te leggen, beheersen en een tweede functie om een nieuwe ontwikkeling te starten. Als een gemeente maar bijvoorbeeld ook een burger of een commerciële projectontwikkelaar ergens iets wil gaan ontwikkelen, dan moet dit eerst in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Voor het herzien van een bestemmingsplan moet een procedure worden doorlopen. De gemeente kan ook een afwijkingsbesluit nemen. Het geldende bestemmingsplan wordt dan als het ware (gemotiveerd) terzijde geschoven.

Als er geen ontwikkelingen zijn, legt het bestemmingsplan de ruimtelijke situatie ‘vast’. Om te voorkomen dat voor kleine ‘ontwikkelingen’ zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van een woning steeds een herziening van het bestemmingsplan nodig is, worden in bestemmingsplan al bouwmogelijkheden gegeven, afgestemd op wat in de situatie ter plekke ruimtelijk toelaatbaar is.

Controleer uw bestemming!

Als u het rapport download controleer dan of de woning in een bestemming “wonen”ligt. Dit is een gele kleur op de kaart. Is er niets op de kaart opgenomen neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente heeft in dit geval waarschijnlijk nog geen goed bestemmingsplan opgesteld. Dit kan problemen geven bij bijvoorbeeld een verbouwing. Als er geen plan is dan kan de gemeente geen bouwvergunningen afgeven.

Waarom Woonspotter?


Woonspotter geeft u meer inzicht in uw woning, maar ook andere interessante informatie over openbare voorzieningen, de opbouw van de buurt, criminaliteit en milieugegevens worden door ons verzameld. Een deel van deze gegevens is standaard in elk rapport opgenomen. U krijgt dus veel informatie voor een aantrekkelijke prijs.

visibility_off

Privacy

Indien u een product koopt leggen wij uw e-mail adres alleen voor administratieve doeleinden vast. Sommige producten zijn gratis. In dit geval kan het voorkomen dat u promotionele e-mails ontvangt. Alleen op deze wijze kunnen wij ons product gratis houden.

markunread_mailbox

Levering

Het rapport kan direct op deze pagina worden besteld. Het product wordt binnen enkele minuten na elektronische betaling naar het opgegeven e-mail adres verstuurd.
Heeft u na een half uur niets ontvangen, neem dan contact met ons op.

error_outline

Meld fouten!

Ondanks onze inspanning kunnen de gegevens verkeerd in het rapport zijn opgenomen. Meld ons de afwijking. Wij doen een terugmelding naar de bronhouder.

assignment

Voorwaarden

De kosten van het rapport zijn hierboven opgenomen.