Kadastrale Kaart

Bij de aankoop van een huis, een verbouwing of tuinontwerp is het nuttig om te weten hoe de perceelsgrenzen precies lopen. Dit is opgenomen op het Uittreksel Kadastrale Kaart.

voorbeeld rapport Andere producten

 

MEER INFORMATIE

Over de kadastrale kaart

De exacte grens van een perceel wordt bijgehouden door het Kadaster. Het Kadaster meet de perceelsgrenzen zelf in. Het Kadaster doet dit bij een nieuw perceel of als een perceelsgrens wijzigt. De perceelsgrenzen zijn openbaar en op te vragen in het Uittreksel kadastrale kaart.

Uitreksel kadastrale kaart

Een Uittreksel kadastrale kaart is een gedeelte van de kadastrale kaart en toont de ligging van het kadastrale perceel ten opzichte van de omliggende percelen en geeft een indicatie van de grenzen. Op de kaart ziet u perceelgrenzen, perceelnummers, de belangrijkste bebouwing, straatnamen en huisnummers. Het uittreksel is op schaal en naar het noorden gericht. De schaal hangt af van de grootte van het perceel. Er kunnen geen maten aan worden ontleend.

Oppervlakte

De perceeloppervlakte dient niet verward te worden met de Woonoppervlakte. De woonoppervlakte is de totale oppervlakte van alle verdiepingen van de woning. De perceeloppervlakte is de grootte van het stuk grond waar de woning op staat.

Uitzonderingen

Het Uittreksel kadastrale kaart is niet beschikbaar als het om een appartement gaat of als het Kadaster het perceel nog niet heeft opgemeten (bijvoorbeeld een stuk nieuwbouwgrond).

Waarom Woonspotter?


Woonspotter geeft u meer inzicht in uw woning, maar ook andere interessante informatie over openbare voorzieningen, de opbouw van de buurt, criminaliteit en milieugegevens worden door ons verzameld. Een deel van deze gegevens is standaard in elk rapport opgenomen. U krijgt dus veel informatie voor een aantrekkelijke prijs.

visibility_off

Privacy

Indien u een product koopt leggen wij uw e-mail adres alleen voor administratieve doeleinden vast. Sommige producten zijn gratis. In dit geval kan het voorkomen dat u promotionele e-mails ontvangt. Alleen op deze wijze kunnen wij ons product gratis houden.

markunread_mailbox

Levering

Het rapport kan direct op deze pagina worden besteld. Het product wordt binnen enkele minuten na elektronische betaling naar het opgegeven e-mail adres verstuurd.
Heeft u na een half uur niets ontvangen, neem dan contact met ons op.

error_outline

Meld fouten!

Ondanks onze inspanning kunnen de gegevens verkeerd in het rapport zijn opgenomen. Meld ons de afwijking. Wij doen een terugmelding naar de bronhouder.

assignment

Voorwaarden

De kosten van het rapport zijn hierboven opgenomen.