Wat is WOZ?

 

 

 

WOZ Waarde en Belasting?

Elk jaar maakt de gemeente een inschatting van de waarde van uw woning. Dit noemen we de WOZ- Waarde. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door taxateurs van de gemeente. Om deze waarde te bepalen hanteert de gemeente vergelijkingsmateriaal op basis van vergelijkbare woningen.

Regelmatig wijken de referentiewoningen op essentiële punten af van uw pand. Denk aan een andere inhoud of afmetingen van huis en kavel, verbouwingen, uitbouw, liften, overlast, ligging etc. Dit kan voor u nadelig uitpakken. De WOZ-Waarde werkt namelijk in veel belastingen door. In de volgende alinea’s vind u meer informatie over de belastingen die zijn gebaseerd op de WOZ Waarde.

 

REKENVOORBEELD

Een gemiddeld gezin betaalt totaal € 1.200 belasting per jaar gebaseerd op de WOZ Waarde van uw woning. Bij een succesvol bezwaar daalt uw WOZ waarde in veel gevallen tot 20%. U gaat dan ook 20% minder belasting betalen.

Dit is een voordeel van maar liefst €240 per jaar!

 

 

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

Gemeenten heffen OZB belasting. Elk jaar stellen de gemeenten vast hoeveel OZB belasting zij zullen heffen. De OZB belasting is een percentage van de WOZ-Waarde.

Ondanks dat uw WOZ-Waarde wellicht lager is vastgesteld, is de kans groot dat het OZB percentage is gestegen. Daarmee bestaat de kans dat u toch meer belasting betaald. Des te meer reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-Waarde!

Rekenvoorbeeld OZB Belasting

Stel dat de WOZ-Waarde is vastgesteld op € 300.000 en het OZB tarief is 0,1048% (het gemiddelde in 2017) dan betaalt u € 314,40 OZB belasting per jaar. De gemeente brengt ook nog andere kosten in rekening.

2. Waterschapsbelasting

Met het geld dat bij de waterschapsbelasting wordt geïnd, worden de dijken verstevigd, afvalwater gezuiverd en het waterpeil bijgehouden. De tarieven die gelden voor deze belasting zijn per hoogheemraadschap verschillend. Gemiddeld liggen de maandtarieven tussen de 0,01% en 0,02% x de WOZ-waarde.

Rekenvoorbeeld Waterschapsbelasting

Uitgaande van een WOZ-Waarde van € 300.000 betaalt men gemiddeld 45 euro waterschapsbelasting.

3. Eigenwoningforfait

De belastingdienst heft een percentage over de door de gemeente vastgestelde WOZ-Waarde. Het bedrag wat hieruit voortvloeit, wordt bij uw inkomen opgeteld. In onderstaande tabel is weergegeven wat de percentages in 2013 zijn:

Voor de meeste huizenbezitters geldt een heffing van 0,75 procent (de WOZ-Waarde wordt vermenigvuldigd met 0,0075).

Rekenvoorbeeld Eigenwoningforfait

Als we weer uitgaan van een WOZ-Waarde van € 300.000 telt de belastingdienst in dit geval € 2.100 bij uw inkomen op. De belastingdienst verhoogt op deze wijze “fictief” uw inkomen en kan dus meer belasting heffen. In Nederland betaalt men gemiddeld 41% belasting. U betaalt dus € 861 belasting!

 

Maak GRATIS bezwaar. 80% Kans!

Start GRATIS bezwaarprocedure